| Home | Terms of Use | Site Map | Contact Us |
IndustryCommunity.com > Manufacturing Community > Trading Board A > Message
Main Menu
Find

[ List Subjects ][ Current Board ][ Post Message ]
[ View Followups ][ Post Followup ]

Subject: Re: FS.Transfer of ceramic electrophoresis know-how.

Date: 11/28/00 at 2:07 PM
Posted by: Ingmar Åstrand Storgatan 42 S273 98 Smedstorp Swwden
E-mail: ingmar.astrand@user.bip.net
Message Posted:

In Reply to: FS.Transfer of ceramic electrophoresis know-how. posted by Sten Chronberg on 08/10/00 at 4:38 AM:

Hej Sten!

Kan det vara Du som på sin tid bodde i Paris, förutom att Du cuklade till bla Uppsala? Hur lever världen med Dig? Hoppas att detta är rätt. Hälsninngar från Ingmar och Sverige.


Follow Ups:


Post a Follow-up:

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post:

 

1999-2001 Sunlit Technology Co., Ltd. All rights reserved.