| Home | Terms of Use | Site Map | Contact Us |
IndustryCommunity.com > Electrical and Electronic Community > Technical Forum > Message
Main Menu
Find

[ List Subjects ][ Current Board ][ Post Message ]
[ View Followups ][ Post Followup ]

Subject: Re: Using modem via radio transceivers instead of telephone lines

Date: 02/26/02 at 4:25 AM
Posted by: Jokalbs Jowawee
E-mail: ez_2get@hotmail.com
Message Posted:

In Reply to: Using modem via radio transceivers instead of telephone lines posted by Cesar V. Tabaculde on 06/03/01 at 1:06 AM:

Ang tindi mo talaga! Ang lalim na ng mga pinagaaralan mo. Isa kang tunay na henyo. Ano ba tabalits? Baka matuloy kami ni Chela pati ng baby sa Canada this year. Kailan punta mo Manila? Akala siguro ng mga nagbabasa ng site na ito e teknikal yung pinaguusapan natin, yung pala, kabulbulan lang he he he! Tawagan mo ko or text na lang at 0917-4830301.

Sikat ka na talaga at na kita ko posting mo dito!!! Sagaot ka kaagad sa akin.


Follow Ups:


Post a Follow-up:

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post:

 

1999-2001 Sunlit Technology Co., Ltd. All rights reserved.